Be a Supporter!

NakushitaKotoba864NakushitaKotoba864

Main Favorites Reviews Stats
Follow NakushitaKotoba864
NakushitaKotoba864
  • Add Friend
Age / Gender:
27, Female
Location:
Osaka, Japan
Joined:
2/19/06
All Stats >

Watashi ha kyousou ni kuwawa ranai. Soreha watashi no sudeni ninshin shita jiga to juubun ni warui. Sono kawari, watashi hachoudo watashi gayoriyoi kotowo katei suru.

User Statshot

Community Stats
Level 3 Blank Slate
Normal Whistle
Ranked as Civilian

Contact Info / Websites